Původní stránky najdete zde: prague-teddy.webnode.cz/

Pro vystavovatele

 

Všeobecné informace pro vystavovatele

 
 • NÁZEV A TERMÍN VÝSTAVY - Prodejní festival medvídků, materiálů na jejich tvoření a dekoračních předmětů s medvídky MEDVĚDÁRIUM 2019 se koná v neděli 5. května 2019 od10,00 do 18,00 hodin.
 • MÍSTO KONÁNÍ VÝSTAVY - centrum Prahy, kousek od Pražského hradu - kino Dlabačov (areál hotelu Pyramida), Bělohorská 24, Praha 6 - Břevnov.
 • POŘADATEL - Medvědárium Praha, Lucie Němcová, Čílova 8, 162 00 Praha 6, IČ 866 33 759.
 • VYSTAVOVATEL - každý, kdo prodává nebo prezentuje své zboží nebo služby na výstavě MEDVĚDÁRIUM 2019.
 • VÝSTAVNÍ POPLATEK: 1.000,- (do 31. 12. 18) nebo 2.000,- (od 31. 12. 18 do 4. 5. 19 nebo na místě). Žádné další poplatky navíc se neplatí. Poplatek lze zaplatit převodem na účet. Na poplatek bude vystaven příjmový pokladní doklad, k vyzvednutí u pořadatele v den výstavy.
 • VÝSTAVNÍ KATEGORIE: Výrobce medvídků, Prodejce (dodavatel) medvídků, Prodejce (dodavatel) materiálu na tvoření, Pochutiny pro medvídky, turistická sekce "Kam za medvídky" (pro muzea, živá medvědária, zoo atd.))
 • SOUTĚŽE PRO VYSTAVOVATELE - "O nejhezčího medvídka výstavy" (rozhoduje odborná porota) a "O nejhezčí stánek výstavy" (rozhodují návštěvníci). Přihlášení a účast v soutěžích jsou zdarma.

PODMÍNKY PRO REGISTRACI A PLATBA POPLATKU

 • podmínkou je účast po celý den (neděle 10,00 - 18,00 hodin), nahlášení požadavků na velikost a vybavení výstavního místa a zaplacení výstavního poplatku.
 • poplatek se počítá v jednotkách "stůl". Základní počet stolů na jeden stánek je dle dohody 1 - 2 stoly (v případě dílny jsou další stoly přidány, uspořádání je pak obvykle do L). 
 • máte-li jakékoliv další reklamní poutače, dohodněte se s pořadatelem výstavy na místě umístění, aby nebyli ostatní stánky zakryté.
 • o rozložení výstavních prostor a druhu přiděleného vybavení rozhoduje pořadatel

LOGISTIKA

ZABEZPEČENÍ ZBOŽÍ A EXPOZIC

 • zabezpečení v noci ze soboty na neděli je standardně uzamčením budovy.
 • nezajišťujeme pojištění nebo zvláštní zabezpečení či dozor v prostorách výstavy.
 • každý vystavovatel se účastní výstavy na vlastní nebezpečí a nese zodpovědnost za své zboží a majetek.
 • doporučujeme přivézt si plachtu nebo prostěradlo, kterým zboží na stánku přes noc zakryjete.

PRAVIDLA VE VÝSTAVNÍCH PROSTORÁCH

 • označení vystavovatele: každý, kdo vstupuje do budovy je povinen se prokázat cedulkou "Vystavovatel". Cedulky dostanete po příjezdu.
 • lepení a přitloukání: platí přísný zákaz lepení a zatloukání přímo na podlahu v celém výstavním prostoru. Pokud v souvislosti s porušením tohoto bodu dojde k poškození majetku, vystavovatel se zavazuje škodu uhradit. Lepení a přitloukání přímo na zeď je zakázáno. 
 • výstavní místo: stánek musí být kompletně připravený pro příchod návštěvníků půl hodiny před začátkem výstavy. Vystavovatel má povinnost označit svůj prodejní prostor obchodním nebo marketingovým názvem a zboží cenami. 
 • úklid prostor a odpadu: po ukončení výstavy vystavovatel odnáší vše, co si do prostoru přinesl (včetně obalových materiálů, odpadu atp.). Po vystavovateli zůstává na místě pouze čistý stůl/stoly, židle a případné další vybavení, které dostal k dispozici po dobu výstavy. Vše ve stavu v jakém to bylo před začátkem výstavy.

POSKYTNUTÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ A PŘIHLÁŠKA

 

 • vystavovatel poskytne pořadateli na přihlášce jméno, adresu, telefon, e-mail a IČ. Přihláška je zaslána jako příloha tohoto listu. Vystavovatel svým podpisem na přihlášce ručí za správnost údajů a srozumění a respektování pravidel výstavního veletrhu MEDVĚDÁRIUM 2019 a souhlasí se zpracováním osobních údajů, které jsou uchovány pouze pro potřebu organizátora veletrhu.
 
 
 

PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE festivalu MEDVĚDÁRIUM 2019

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

WWW:

 

Počet stolů:

 

Zvláštní požadavky:

 

Budu lektorem dílny? ANO NE

 

 • vystavovatel svým podpisem na přihlášce ručí za správnost údajů a srozumění a respektování pravidel výstavního veletrhu MEDVĚDÁRIUM 2019.
 • přihláška je platná po uhrazení registračního a výstavního poplatku převodem na účet.

 

V ...................... dne......................

 

......................................................                                                                                          Vystavovatel